Tri ân game thủ, Kim Dung Quần Hiệp Truyện tổ chức offline 2 miền, đông như... quân Nguyên!

03/08/2017
Bất chấp thời tiết mưa gió ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh, lượng game thủ đến tham dự vẫn đông ngoài sức tưởng tượng của BQT Kim Dung Quần Hiệp Truyện.
http://gamek.vn/tri-an-game-thu-kim-dung-quan-hiep-truyen-to-chuc-offline-2-mien-dong-nhu-quan-nguyen-20170719164507218.chn